Navigation


ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Нови и актуализирани издания на нормативни актове и специализирани нормативни документи за:

  • здравословни и безопасни условия на труд;
  • устройство и техническа експлоатация на електрически и неелектрически енергийни обекти;
  • технически надзор и оценяване на съответствието.

Научно-практическа и техническа литература във връзка с

  • безопасност при работа, устройство и техническа експлоатация на електрически уредби, електропроводи, енергийни обекти;
  • осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - установяване на данни за условията на труд и оценка на риска, оптимизиране на условията на труд и обезопасяване на производствено оборудване, лични предпазни средства и средства за колективна защита;
  • технически надзор и оценяване на съответствието.

Друга българска и преводна литература

 

 

 

 


Новини

  • Обновяване10.01.2021
    Списъкът с предлаганата литература е обновен. За повече информация, моля използвайте горната връзка или посетете раздел "Поръчка".

Навигация